Vi har dessverre en trist nyhet å komme med! Vårt sommerrollespill, “Arcanum: Trolldomskretsen” må dessverre utsettes til uke 41 i høstferien.
Dette kommer av at to av organisasjonene som støtter prosjektet enda ikke har betalt ut beløpet de har innvilget oss. Nå må vi dessverre innse at selv om de skulle betale i dag, gir det oss alt for kort tid til å organisere det praktiske. Derfor velger vi å utsette til høstferien i stedet. Høstferien i Bergen er i uke 41, 10.-16. oktober. Vi sikter på å arrangere rollespillet 10.-14. oktober.

Påmeldingen vil åpne nøyaktig en måned før, 10. september kl 12:00.

Håper å se mange i høstferien!

-AnsuR

--

--

AnsuR — Experience Design

Velkommen til AnsuR — Experience Design. Vi jobber med DRAMA, OPPLEVELSESDESIGN og INTERAKTIV FORMIDLING.