IV. Into the woods...

Noen ganger skjer det ikke om du ikke sier at det skjer! Folk kommer ikke, lokalet er ikke klart, ingen ting skjer. Når du sier at det skjer, gir du et løfte! Du forplikter deg, og du vet at samme hva som skjer vil folk gjøre seg opp en mening. Derfor velger vi i AnsuR å komme med kunngjøringer om mye av det vi skal gjøre. Da skjer det!

Denne gangen er Haugesund byen. Vi lanserer spillet “Dovregubbens Hall" i februar. Uten å avsløre for mye kan vi love eventyr, folketro og troll. Det blir en mulighet til å møte de underjordiske, huldrefolket, og oppleve vår folkelige kultur!

Stay tuned!

-AnsuR

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.